• Hapacol 250 Flu

  • Paracetamol…………………………. 250 mg
  • Clorpheniramin maleat……………. 1,5 mg
  • Tá dược vừa đủ…………………………. 1 gói
  • (Manitol, acid ascorbic, acid citric khan, aspartam, PVP K30, màu quinoline, natri hydrocarbonat, đường trắng, bột hương cam).
 • Hapacol 650 EXTRA

  • Paracetamol ……………………… 650 mg
  • Cafein………………………………… 65 mg
  • Tá dược vừa đủ……………………..1 viên.
  • (Tinh bột biến tính, tinh bột mì, avicel, màu erythrosine lake, PVP K30, nipagin, sodium starch glycolat, aerosil, talc, magnesi stearat)
 • Hapacol CS Night

  • Paracetamol ……………………………… 500 mg
  • Clorpheniramin maleat …………………… 2 mg
  • Phenylephrin HCl ………………………….. 5 mg
  • Tá dược vừa đủ …………………………….. 1 viên
  • Tinh bột mì, tinh bột biến tính, talc, aerosil, magnesi stearat, PVP K30, HPMC, plasdone S630, PEG 6000, titan dioxyd, màu erythrosine lake, màu blue lake, màu nhũ bạc.
 • TPCN Bofit Pregnant

  • Vitamin A ………… 3000 IU   Vitamin B12………… 4 mcg  Acid folic……………… 1 mg
  • Vitamin B1……………. 3 mg   Vitamin …………….. 100 mg  Calci lactat ……….  250 mg
  • Vitamin B2 ………… 2,5 mg  Vitamin D3…………. 400 IU  Sắt fumarat………….. 90 mg
  • Vitamin B6……………. 5 mg   Vitamin PP…………… 20 mg Đồng sulfat ……… 100 mcg
  • Tá dược vừa đủ………………………………………………………………………………………….. 1 viên
  • (Lactose, PVP, sodium starch glycolat, ludipress, magnesi stearat, sepifilm, HPMC, plasdone, titan dioxyd, talc, màu indigo carmine lake, màu FD & C Blue, màu nhũ bạc).
 • TPCN Eyelight Children

  Thành phần:

  • Cao khô Việt quất (Vaccinium Myrtillus extract)…100 mg
  • Vitamin E…………………………………………… 5 IU
  • Tá dược vừa đủ …………………………………..1 viên
  • (Avicel, tinh bột mì, dicalci phosphat, manitol. croscarmellose sodium, sodium starch glycolat, natri lauryl sulfat, magnesi carbonat, magnesi stearate, aerosol, PEG 6000)

facebook like
Chat Ngay Để Được Tư Vấn